Alma-Tadema kerkdienst in Ryptsjerk

Leeuwarden - De Protestantse Gemeente van Ryptsjerk haakt met een Alma-Tadema kerkdienst op zondag 6 november om 9.30 uur in op de tentoonstelling in het Fries Museum. 

Lourens (later Lawrence) Alma-Tadema (1836-1912) wekte verhalen uit de klassieke oudheid met zijn punctuele schilderkunst tot leven. Enkele van zijn werken dienden ook als inspiratie voor beroemde en bekroonde religieus getinte films als ‘Ben-Hur’ en ‘De tien geboden’ (over Mozes). Vooral op dat aspect zal dominee Adri Terlouw op zondag 6 november ingaan tijdens een speciale themakerkdienst in Ryptsjerk. De voorganger toont onder meer het bekendste schilderij van Alma-Tadema ‘Mozes gevonden’ en een in reactie daarop geschilderd werk van een hedendaagse kunstenaar getiteld ‘Troost’. Ook bijzonder is de dramatische afbeelding van de Egyptische farao met zijn dode zoon. Dominee Terlouw is lid van de Wurkgroep Histoarysk Dronryp, de geboorteplaats van de schilder die – genaturaliseerd tot Engelsman – in Londen een beroemd en zelfs geridderd kunstenaar zou worden. In Dronryp staat een standbeeld van Alma-Tadema en is een kunstroute door het dorp gemaakt naar aanleiding van de expositie in Leeuwarden.