Nieuwe subsidieregeling voor mkb’ers met exportwens

LEEUWARDEN - Mkb’ers die willen exporteren kunnen gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling.

Met de regeling biedt de provincie Fryslân financiële ondersteuning bij internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten. Ondernemers kunnen vanaf maandag 7 november aanvragen indienen voor deze regeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016 – 2020. De regeling stimuleert Friese ondernemers om internationaal te ondernemen. Zo groeit het aantal exporterende bedrijven. Internationalisering is voor de Friese economie belangrijk. Internationaal actieve ondernemingen groeien sneller qua werkgelegenheid en zijn innovatiever dan ondernemingen die alleen in hun eigen regio actief zijn. De komende vier jaar is voor deze regeling € 1,8 miljoen beschikbaar. De provincie stelt in totaal € 10 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van internationaal ondernemen, via het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. Voorwaarden De subsidie is voor mkb’ers: -       Die een fysieke vestiging hebben in Fryslân en vanuit deze vestiging werken; -       Die willen onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn rond export; -       Die hun exportactiviteiten willen uitbreiden; -       Die nieuwe buitenlandse markten willen verkennen; -       Die behoefte hebben aan meer inzicht, kennis en contacten rond export. De maximale subsidie is 50 procent van de totale kosten en varieert per aangevraagde activiteit tussen de € 5000 en € 10.000. Wurkje mei Fryslân De subsidie regeling is onderdeel van Wurkje mei Fryslân, hét economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op:  www.fryslan.frl/wurkje en www.fryslan.frl/subsidies.