Handen uit mouwen op Fruitboomgaard Wergea tijdens Natuurwerkdag

WERGEA - Twaalf vrijwilligers zijn afgelopen zaterdag aan het werk geweest tijdens de Natuurwerkdag op Fruitboomgaard Wergea.

De Friese Natuurwerkdag is de grootste vrijwilligersactie in het groen en telde dit jaar 23 locaties in Friesland, waaronder de Fruitboomgaard Wergea. Op deze natuurwerkdag werden de hoogstamfruitbomen voorzien van de nodige compost. Ook zijn de boomspiegels en de paden van onkruid ontdaan. De Fruitboomgaard Wergea is in 2015 aangelegd op een braakliggend stukje groen tussen de nieuwbouwwijk Grut Palma en de Wergeastervaart (Narderherne/Lyspôlle). Het toeval wil dat in vroeger tijden hier ook Fruitbomen hebben gestaan (de Túnen). Het unieke van deze plek is dat je straks van meerdere kanten de plek kan bereiken en dat deze duidelijk opvalt zowel vanaf de weg als vanaf de Wergeastervaart. Grootste vrijwilligersactie in het groen Landschapsbeheer Friesland coördineerde de Natuurwerkdag dit jaar al weer voor de zestiende keer. Vrijwilligers hebben geholpen met wilgen knotten, kleine boompjes verwijderen, maaien met de zeis, inzaaien en nog veel meer. Dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers uit heel Nederland kreeg het landschap dit jaar op ruim 540 locaties een opknapbeurt.