Asieldieren van de week | Sjaak en Shirley

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om parkieten Sjaak en Shirley Sjaak en Shirley zijn een leuk en vrolijk stel. Sjaak is het gele en Shirley is het blauwe parkietje. Het zijn energieke, vrolijke vogeltjes en samen kletsen en spelen ze de hele dag. Dit jonge koppel is onafscheidelijk, daarom zijn ze samen op zoek naar een nieuw huis. Een nieuwe eigenaar moet wel een groot verblijf kunnen bieden waar ze genoeg uitgedaagd worden met speelgoed en wilgentakjes. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.