Derde van drie FNV Jubilarishuldigingen in Leeuwarden

LEEUWARDEN - FNV huldigde zaterdag 5 november in Tivoli Leeuwarden 26 jubilarissen (veelal vergezeld door familieleden) voor hun trouw aan de bond.

Onder de jubilarissen waren 4 vrouwen. Een jubilaris is 70 jaar lid (Dhr. Stevens), twee jubilarissen 60 jaar lid; elf 50 jaar lid, zeven 40 jaar lid en zes 25 jaar lid. Op drie achtereenvolgende zaterdagen zijn 72 jubilarissen gehuldigd voor hun trouw aan de bond. Bij de jubilarissen was ook FNV afdeling bestuurder Minke Wassenaar. Deze is tevens voorzitster van de vrouwenbond Leeuwarden die volgend jaar 70 jaar bestaat. Vakbondsbestuurder Anne van Dijk bedankte de jubilarissen voor hun trouw aan de bond namens het hoofdbestuur. Door de grootte van de afdeling Leeuwarden (gemeente Leeuwarden; gemeente Leeuwarderadeel en de toekomstige toevoegingen aan de gemeente Leeuwarden) is het aantal jubilarissen zo groot dat drie achtereenvolgende zaterdagen nodig waren om de jubilarissen te huldigen.