Leerbedrijf voor mensen met verstandelijke beperking

LEEUWARDEN - ROC Friese Poort is samen met de LFB (Landelijke Federatie Belangenbehartiging) door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking, een LFB-steunpunt in de vorm van het leerbedrijf Sterk gestart.

Het leerbedrijf is gevestigd op de locatie Wilaarderburen in Leeuwarden. ROC Friese Poort is de enige school met een dergelijk steunpunt en wil op deze manier, samen met het LFB, mensen met een beperking in hun kracht zetten en hen zoveel mogelijk mee laten draaien in de maatschappij. De LFB heeft verspreid over Nederland nog vijf andere steunpunten bij bedrijven en instellingen, maar dit is de eerste binnen een school. Het leerbedrijf Sterk leidt mensen met een verstandelijke beperking in drie jaar tot ‘ervaringsdeskundige’ op, volgens de methode Sterk; Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht. Inmiddels zijn er vijf mensen met een verstandelijke beperking als leerwerkstudent gestart met de opleiding tot ‘ervaringsdeskundige’. Als ‘ervaringsdeskundige’ kunnen zij straks andere mensen met een verstandelijke beperking helpen en ondersteunen als ombudsman of vertrouwenspersoon in een instelling. Ook kunnen ze mensen met een verstandelijke beperking vertegenwoordigen bij andere organisaties of gemeenten om zo de belangen van deze groep te behartigen. Youri van Liemburg, een van de leerwerkstudenten reageert: ,,Toen ik van het leerbedrijf Sterk hoorde, was mijn eerste reactie fantastisch! Dit project is een mooie kans om mezelf te ontwikkelen en anderen te helpen om sterk te worden.” De opleiding is op maat en gaat uit van de talenten en ervaringen van de leerwerkstudent. Verspreid over drie jaar komen verschillende onderwerpen/modules aan bod, zoals ‘Wie ben ik’, ‘Ervaringen inzetten’ en ‘Werken en samenwerken’. Drie studenten uit het tweede- en derde leerjaar van de opleiding Maatschappelijke zorg lopen stage bij het nieuwe leerbedrijf. Zij coachen de leerwerkstudenten bij uiteenlopende zaken, zoals het wegwijs maken in de school, het stellen van doelen en het organiseren van activiteiten. Danique Veltman, een van de studenten Maatschappelijk zorg die stage loopt bij het leerbedrijf vertelt: ,,Ik coach leerwerkstudent Brandon. Het verschil tussen begeleiden en coachen is dat ik door middel van het stellen van vragen probeer om Brandon zelf op het idee te laten komen. We zijn nu druk bezig met de organisatie van ons open huis, dat plaatsvindt op 29 november. Brandon heeft hiervoor de uitnodiging ontworpen.” Het nieuwe leerbedrijf is een goed voorbeeld van hoe ROC Friese Poort de praktijk naar school wil halen. Daarnaast past het goed bij de waarden die de school belangrijk vindt en wil uitdragen. Een school waar iedereen welkom is en waar begeleiding hoog in het vaandel staat.