Grou blijft in teken van Halbertsma

GROU - Pieter Halbertsma, nazaat van de oprichters van de eerste houtzagerij in Grou, trok met een krachtige ruk de boomstam weg die de toegang versperde naar de nieuwe Habertsma-expositie in museum ‘Hert fan Fryslân’. Zo krachtig zelfs, dat het touw in eerste instantie brak.

Hiermee opende hij vrijdagavond de expositie ‘Halbertsma Hou(d)t Grou op Stoom: de kracht van 125 jaar ‘Houtsjefabryk', die gaat over dit belangrijke industrieel erfgoed, met accent op het gebruik van de stoom- en krachtinstallaties bij de fabrieken. Zo blijft Grou na de grote reünie van eind oktober ook komende winter in het teken staan van ‘Halbertsma’. Jan Pieter Rottiné, kenner van de stoom- en krachtinstallaties van de Halbertsmafabrieken, laat in de expositie op indrukwekkende wijze zien hoe belangrijk de stoommachines vanaf de oprichting in 1891 tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw geweest zijn. Als zoon van de hoofd-stoommachinist van de fabriek, was hij al van jongs af aan in de ban van de stoomtechniek en maakt daar zelf ook prachtige aquarellen van. Zijn passie brengt hij ook regelmatig in praktijk bij het Woudagemaal bij Lemmer. In de expositie laat hij de stoomtechniek op toegankelijke wijze zien. Om de sfeer van weleer nog beter te treffen zijn ook tal van attributen gebruikt die door oud-fabrieksmedewerkers aan het museum zijn geschonken of in bruikleen gegeven. Dit zijn herinneringen aan de bijzondere tijd, waarin de fabriek in Grou een hele grote rol heeft gespeeld. Een deel van dit materiaal is op 29 oktober ook gebruikt bij de grote reünie en het afscheid van de Halbertsmafabrieken bij ‘Van Vuuren Deuren’ in Grou. Dit bijzondere afscheid krijgt nu dus een vervolg in het museum, ook geheel passend in het thema ‘Industrieel Erfgoed’ dat in de gemeente Leeuwarden momenteel veel aandacht krijgt. De expositie is tot en met 10 september 2017 in het museum te zien, naast natuurlijk de vaste exposities over Water, de Halbertsma’s, Sint Piter, Pronkjen een architect Kropholler (zie www.museumhertfanfryslan.nl).