Lezing over twee eeuwen Dekema State

JELSUM - Historicus Yme Kuiper geeft donderdag 24 november een leziong in de kerk van Jelsum over de geschiedenis van Dekema State. De avond begint om 19.30 uur.

Kuiper is bijzonder hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De titel van zijn lezing is ‘Twee eeuwen Dekema State, van familiebezit naar collectief erfgoed.’ Centraal in deze eerste ‘Dekemalezing’ staat het echtpaar Van Wageningen-Houth en zijn band met het notabele buitenleven in Friesland in de eerste helft van 19e eeuw. Kuiper maakt gebruik van in het huisarchief aanwezige dagboeken en brieven. Deze bieden een vaak verrassende inkijk in het familieleven in de stad (Leeuwarden) en op het land (Jelsum, Dekema State, maar ook van Mammemastate te Jellum). Gerardus van Wageningen, afkomstig uit Dordrecht, trouwde in 1791 met Juliana Houth, slotvrouwe van Dekema State, waarna hun nazaten het oude huis in Jelsum in hun bezit kregen. Dekema State is tweehonderd jaar bewoond geweest door de familie Van Wageningen. Na het overlijden van Gerard van Wageningen in 1994, droeg de familie de state in 1996 over aan het Old Burger Weeshuis in Leeuwarden, die het gebouw, de inventaris en de omliggende tuinen liet restaureren. In 2001 is het geheel weer opengesteld voor bezoekers. Belangstellenden kunnen zich opgeven tot 17 november via info@dekemastate.nl.