Jongeren struikelen over renovatie stationsgebied

LEEUWARDEN - De renovatie van het stationsgebied, waar de gemeente in juli 2016 mee startte, levert irritatie op bij jongeren. Zo wordt de overstap van trein op bus en andersom volgens hen niet of nauwelijks gehaald.

,,Het renoveren van het stationsgebied is een mooi initiatief, alleen vind ik het irritant dat ik door de omleiding vaak vanuit mijn trein, mijn overstap mis. Andersom is het ook zo, omdat het tijdelijke busstation verder ligt dan het treinstation’’, vertelt Mechteld, een passerende jongedame. De gemeente Leeuwarden snapt de irritatie van het missen van de overstap. ,,We doen ons uiterste best om de overstap voor iedereen zo goed mogelijk te maken. Het klopt dat je door de looproute nu meer tijd kwijt bent omdat het 100 meter verder is. Daarom is er ook een extra dienstregeling gemaakt. Arriva houdt hier ook rekening mee door iets langer te wachten’’, aldus Ynze Haitsma, projectleider stationsgebied. Ondanks de irritatie over het missen van de overstap klagen de jongeren niet of nauwelijks bij vervoerder Arriva. ,,We hebben geen klantreacties ontvangen over gemiste overstappen door de verbouwing. We proberen de reizigers zo goed mogelijk te informeren over de tijdelijke situatie, dit doen we door onder andere routeborden op het station.’’ Het tijdelijke busstation heeft de gemeente vanwege de werkzaamheden rondom het gebied gerealiseerd. De werkzaamheden zorgen niet voor hinder van het busvervoer. ,,De samenwerking tussen zowel de gemeente als de aannemer verloopt goed. Zaken waar we tegenaan lopen pakken we op met alle partijen en worden snel opgelost’’, aldus Arriva. Op het busstation zijn extra perrons geplaatst waarvan de perrons rood of blauw zijn gemarkeerd. De rode kleur moet aangeven dat hier de bussen voor de binnenstad komen te staan, bij het perron met een blauwe kleur komen de buitenlijnen te staan. Ondanks deze markeringen missen jongeren borden waarop wordt aangegeven waar welke bus komt te staan. ,,Ik vond de scheiding tussen binnen- en buitengebied op het voormalige busstation goed. Ik wist precies waar ik heen moest. Ik heb doordat ik slechtziend ben veel hinder door de renovatie die nu gaande is omdat ik niet weet waar welke bus komt te staan’’, moppert de voorbijlopende Thalina. ,,Als je niet bekend bent is het heel moeilijk om te begrijpen bij welk perron de bus komt te staan, omdat de bussen geen vaste plaatsten hebben. Het zou dus handiger zijn om bij de perrons borden te plaatsten van hier komt bus 1, daar bus 2, enzovoort’’, voegt Mechteld toe. Volgens eerdergenoemde Haitsma is het niet plaatsen van de borden een bewuste keuze geweest. ,,We hadden voor het tijdelijke busstation een gebrek aan ruimte. Dus hebben we het station zo flexibel mogelijk gemaakt voor de lijndiensten. Het niet plaatsen van borden op de perrons is vanwege de beschikbare ruimte.’’ Culturele hoofdstad 2018 Het opknappen van het stationsgebied heeft volgens Ynze Haitsma niets met culturele hoofdstad te maken, maar heeft de werkzaamheden wel in een stroomversnelling gezet. ,,Wij willen het als gemeente zo overzichtelijk en flexibel mogelijk maken. Zo willen we vanaf de hoofdingang een rechte, lopende route maken waardoor het in één keer duidelijk wordt waar de binnenstad is. Voorheen wist je niet of je links of rechtsaf moest gaan. In deze looproute zullen geen auto’s rijden. De automobilisten worden nu tussen het station en het Aegongebouw richting het centrum geleid. De werkzaamheden zullen, volgens planning, in het najaar van 2017 worden afgerond." Update De stadsbussen in Leeuwarden maken met ingang van zondag 13 november gebruik van de nieuwe bushaltes op het busstation. De streekbussen vertrekken nog van de huidige locatie: het tijdelijke busstation. Het volledige nieuwe busstation wordt zondag 11 december in gebruik genomen. Dan gaat ook de nieuwe dienstregeling van Arriva en NS in. Klik hier voor meer informatie. Foto en tekst: Adriaan van Liere