Ook Sinterklaas voor gezinnen zonder geld

LEEUWARDEN - Een Sinterklaasfeest voor mensen die dat niet kunnen betalen. Vorig jaar kon het in Leeuwarden. En in 2016 is het weer de bedoeling.

Tachtig gezinnen kregen vorig jaar pakjes, voor elk gezinslid een. De gulle gevers waren andere inwoners van Leeuwarden. Zij deden mee aan de Sinterklaasactie van de plaatselijke afdeling van Stichting Present. Deze stichting voor 'zinvol vrijwilligerswerk' organiseert die actie dit jaar opnieuw. Deze week start de werving van mensen die een gezin voor hun rekening willen nemen. Tot en met 25 november kunnen zij intekenen. Op 3 december worden de pakjes uitgereikt in PKN De Fontein aan de Goudenregenstraat. De gezinnen nemen die mee naar huis, om ze daar uit te pakken. Hoe werkt het? Wie meedoet kan zich op de website: www.stichtingpresent.nl/leeuwarden aanmelden. Daar krijgen de deelnemers het profiel van een gezin dat zelf geen geld heeft voor een Sinterklaasfeest. Ze kunnen dan een gezin uitkiezen. Het gaat primair om pakjes voor kinderen in de leeftijd van de basisschool (10 tot 15 euro per kind), maar het is ook de bedoeling dat andere gezinsleden een kleinigheidje krijgen. Denk aan een stukje zeep of een fles shampoo. Die cadeaus moeten tijdig worden afgeleverd op het kantoor van Present aan de Hooidollen 404 (wijk Bilgaard) in Leeuwarden. Wie liever geld geeft, dat kan ook. Present koopt daar dan de pakjes van. Het bankrekeningnummer staat op de website. Die gezinnen die in aanmerking komen voor hulp van anderen zijn geselecteerd door maatschappelijke organisaties als Zienn, het Leger des Heils en wijkteams.