Eerste Montessori Kindcentrum in Noord-Nederland van start

LEEUWARDEN - Wethouder Thea Koster heeft op donderdag 10 november officieel het Montessori Kindcentrum Leeuwarden geopend. Hiermee is het eerste Montessori Kindcentrum in Noord-Nederland een feit.

Tijdens de opening brachten de leerlingen uit de groepen 1 en 2, 3/4/5 en 6/7/8 een blok met daarop een letter naar het podium. Alle blokken samen vormden een toren. Wethouder Thea Koster mocht het laatste blok (foto) bovenop de toren plaatsen, waardoor de naam Montessori zichtbaar werd. Hiermee opende zij officieel het eerste Montessori Kindcentrum van Noord-Nederland. De opening werd afgesloten met een feestelijke dans, waarin de leerlingen blokken aan elkaar doorgaven. Montessori Kindcentrum Het Montessori Kindcentrum Leeuwarden is een samenwerking tussen de Leeuwarder Montessorischool en Stichting Kinderopvang Friesland. Gezamenlijk dragen zij het Montessoriconcept, waarmee een doorgaande ontwikkelingslijn wordt gegarandeerd voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Da Vinci Methode Op Montessori Kindcentrum Leeuwarden wordt voor Kosmisch Onderwijs gewerkt volgens de methode DaVinci. Deze methode biedt onderwijs in thema’s aan. Alle kerndoelen die vallen onder de 'oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'de vijftig venster uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis' worden in één samenhangend geheel behandeld. Op deze manier zien kinderen verbanden tussen alles wat aangeboden wordt en daarbij gebruiken ze alle zintuigen met realistisch materiaal. Omdat het thema van veel kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken. Klaslokaal van de toekomst Vanaf januari 2017 realiseert uitgever Da Vinci drie lokalen van de toekomst in Nederland. Eén van deze lokalen komt in het gebouw het Montessori Kindcentrum het MFC Het Mozaïek in Leeuwarden. In dit lokaal is zichtbaar hoe een klaslokaal er in de toekomst uit kan komen te zien en er worden ook ter plekke leermiddelen ontwikkeld. Het lokaal is bedoeld om mensen uit het onderwijs te informeren en om cursussen en workshops te geven. Ontwikkelde leermaterialen en andere toepassingen kunnen worden uitgeprobeerd op het Kindcentrum en kinderen met leervragen kunnen terecht bij de medewerkers van het lokaal van de toekomst. Stichting Proloog en Stichting Kinderopvang Friesland Montessori Kindcentrum Leeuwarden is onderdeel van Stichting Proloog en Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Stichting Proloog is de onderwijsorganisatie voor het openbaar basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden. Met 23 openbare basisscholen biedt Proloog onderwijs aan kinderen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wergea, Warten, Wirdum, Grou, Irnsum, Reduzum en Lekkum. SKF verzorgt professionele kinderopvang op verschillende locaties in de provincie Friesland. Van kinderdagverblijf tot buitenschoolse opvang en van vakantieopvang tot gastouderschap. Daarnaast biedt SKF ook kleinschalige kinderopvang, flexibele kinderopvang en peuteropvang.