De Pionier en Professor Wassenberghskoalle uitgeroepen tot Kubusschool

LEEUWARDEN - O.b.s. De Pionier in Techum en de Professor Wassenberghskoalle in Lekkum zijn op donderdag 10 november officieel uitgeroepen tot Kubusschool.

Hiermee sluiten de scholen aan bij de wens van de overheid, die vindt dat alle leerlingen in het basisonderwijs vanaf 2020 structureel wetenschap en techniek aangeboden moeten krijgen. Onze samenleving verandert voortdurend, zowel op technologisch, economisch als sociaal vlak. Dit vraagt nieuwe vaardigheden van leerlingen, zogenaamde '21th century skills', zoals vragen stellen, uitproberen, maken, uitleggen, overdenken en samenwerken. De Kubusschool daagt leerlingen uit om te experimenteren en creatieve oplossingen te bedenken voor concrete vraagstukken van externe opdrachtgevers met een authentiek probleem. Kubusonderwijs biedt kinderen een breed pakket aan vaardigheden waarmee ze in een veranderende samenleving leren experimenteren en 'out-of-the box' oplossingen te bedenken voor vraagstukken. Van 'de leraar legt uit' naar 'de leerling legt uit' Leraren geven in het basisonderwijs alle vakken aan leerlingen met alle combinaties van talenten. Leraren zijn expert in het uitleggen van bekende oplossingen. Echter op de Kubusschool worden leerlingen uitgedaagd hun creatieve oplossingen te onderzoeken en te ontwerpen en deze zelf uit te leggen. De didactiek verandert dus naar 'de leraar vraagt en de leerling legt uit': vaak net andersom dan in het huidige onderwijs. Opdrachten van externe opdrachtgevers Een externe opdrachtgever introduceert het vraagstuk op school en de leerlingen bezoeken de externe opdrachtgever om zich een goed beeld te vormen en vragen te stellen. Vervolgens gaan de kinderen in groepjes samenwerken en experimenteren. Onbevangen komen ze met creatieve en eigenzinnige oplossing die ze presenteren aan de externe opdrachtgever. Doordat de leerlingen zich serieus genomen voelen, wordt hun eigenaarschap en betrokkenheid vergroot. Haalbaarheidsonderzoek 'Kubusschool' De Kubusschool is een initiatief van vijf basisscholen in Noord-Nederland, waaronder o.b.s. de Pionier en Professor Wassenberghskoalle. Gezamenlijk vormen zij de stichting Kubusschool. De afgelopen vier jaar hebben de scholen meegedaan aan een haalbaarheidsonderzoek omtrent de Kubusschool. Tijdens dit onderzoek is een visie en beleid uitgezet en zijn er in de experimenteergroep diverse opdrachten uitgeprobeerd. Nu de Pionier en de Professor Wassenberghskoalle officieel zijn uitgeroepen tot Kubusschool, hebben beide scholen de ambitie om meer bekendheid te geven aan de naam 'Kubusschool', zodat meer scholen zich kunnen aanmelden bij dit onderwijsconcept. Meer informatie over Kubusscholen is te vinden op www.kubusscholen.nl.