Asieldier van de week | Kiki

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om lapjespoes Kiki. Kiki is volslank en bijna 9 jaar. Ze is lief, aanhankelijk en is het liefst de hele dag bij de baas. Deze schootkat wil graag het enige dier in huis zijn, geen andere katten of honden dus. Verder is Kiki zindelijk en houdt ze ervan om af en toe buiten een ommetje te maken. Kiki is in het asiel nog vrij verlegen en laat haar ware aard nog niet helemaal zien. We hopen dus dat ze snel een nieuwe eigenaar zal vinden. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.