Maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen

LEEUWARDEN - Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één persoon aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak en daarmee de eerste stap zette naar hulp en steun.

Voor Maria (18) was het haar nicht. ,,Geweld hoorde er in ons gezin gewoon bij.  Tot uiteindelijk mijn nicht aan de bel trok." Maria is jaren mishandeld door haar vader. ,,Mijn vader had een heel kort lontje. Hij kon zomaar ontploffen. Op een dag - ik was een jaar of 15 - maakte ik de tafel schoon. In zijn ogen deed ik iets fout en - terwijl er allemaal visite bij was - schreeuwde hij dat ik het niet goed deed. Zomaar ineens gaf hij me toen een harde mep in mijn gezicht. Waar iedereen bij zat, maar niemand die wat deed. Wat voelde dat eenzaam." Wyjanda Walsweer, GZ-psycholoog bij Fier (expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties), ziet veel eenzaamheid bij de jonge slachtoffers van kindermishandeling die zij behandelt. ,,Deze kinderen groeien op in een situatie waarin ze moeten overleven. Dat is traumatiserend. Hierdoor veranderen ze. Kinderen krijgen bijvoorbeeld gedragsproblemen, kunnen zich op school moeilijk concentreren en worden onzeker. Kinderen gaan anderen wantrouwen en denken dat het geweld hun schuld is. Hierdoor gaan ze niet vanuit zichzelf over hun situatie praten." In de praktijk blijkt dat vrijwel alle ouders willen meewerken aan hulpverlening in het gezin. ,,De meeste ouders willen het beste voor hun kind", weet Walsweer. Het is vaak puur uit onmacht dat het misgaat. Veel ouders zijn enorm opgelucht als er hulp komt. Ik hoop dat dit voor mensen die vermoeden dat een kind in hun omgeving mishandeld wordt een geruststelling is en de drempel om hulp te zoeken wegneemt." Maria vertelde haar nicht vorig jaar over het geweld thuis. Haar nicht meldde het vervolgens bij de vertrouwenspersoon op school. Het balletje is toen gaan rollen. Uiteindelijk bracht een hulpverlener van school Maria bij Fier. Maria: ,,Dat ik me hier veilig kan voelen, is nieuw voor me. De therapie helpt om een groot stuk van het verleden te verwerken en keuzes te maken die voor mij goed zijn." Mensen die zich zorgen maken om een kind kunnen voor advies en vragen terecht bij hun wijk- of gebiedsteam, contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-2000 of met Fier, via 088 - 20 80 00.