Thema-avond over erfrecht, testamenten en schenkingen

LEEUWARDEN - Een thema-avond over het belang om uw juridische, financiële en medische zaken te regelen tijdens uw leven en bij het einde daarvan en welke mogelijkheden u heeft om dit zo goed mogelijk vast te leggen vindt 24 november plaats in De Noorderhof.

Mr. van Dijk en mr. Venema, beiden notaris en werkzaam bij De Haan advocaten en notarissen in Leeuwarden zullen uitleggen hoe door het opmaken van een testament uw nalatenschap goed kan worden geregeld. Een testament wordt niet alleen gemaakt om te bepalen wie uw erfgenamen zijn. Ook kan bijvoorbeeld worden bepaald wie de erfenis af mag wikkelen (executeur) of op welke wijze het gezag over minderjarige kinderen kan worden geregeld. Daarnaast zullen de juridische, praktische en medische aspecten van het levenstestament worden besproken. In een levenstestament kunt u vastleggen wie beslissingen voor u mag nemen als u bijvoorbeeld ziek of wilsonbekwaam wordt. Het kan dan gaan om het regelen van bankzaken, maar ook om het nemen van medische beslissingen. Een actueel thema is natuurlijk ook het doen van schenkingen in relatie tot de eigen zorgbijdrage van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook hier zullen de heren van Dijk en Venema nader op ingaan. Kortom, alleszins een interessante, informatieve avond. U bent van harte welkom op 24 november om 20.00 uur in de Noorderhof aan de Sem Dresdenstraat 6 in Leeuwarden. Inloop vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.