Stileven | Dan hebben we elkaar niets meer te zeggen

Leeuwarden - Een halve eeuw geleden hadden we hier ook een Taaliban. Hooghaarlemerdijkse rechters verboden mensen Fries te spreken in de rechtszaal.

De journalist Fedde Schurer schreef dat de rechters Friezen treiterden. Dat pikten de heren niet, Schurer moest voorkomen. Vandaag precies 65 jaar geleden. Veel Friezen wilden de zaak bijwonen, maar dat kon niet, Schurer werd in een veel te kleine zaal berecht. Pesterijtje? ,,Wy wolle Fedde sjen", riep iemand en een hooligan schreeuwde zelfs: ,,Wy wolle bloed sjen!” De politie opende een brandspuit en reed op een zijspan de menigte in. Er ontstond een veldslag. De naam Kneppelfreed was geboren. Schurers advocaat Abel Herzberg wees de rechters op hun onmenselijke standpunt. Want natuurlijk kun je een eenheidstaal instellen en andere talen verbieden. ,,Dan, meneer de president, kunnen we elkaar allemaal verstaan.” Herzberg zweeg even. En zei toen, droog en dodelijk: ,,Maar dan hebben we elkaar niets meer te zeggen.” Tekst: Ate de Jong