Meer mensen met beperking werk aanbieden

LEEUWARDEN - Leeuwarden moet meer doen om mensen met een beperking in dienst te nemen, zo heeft de gemeenteraad recent besloten.

Het stadsbestuur kijkt samen met het UWV welke functies hiervoor geschikt zijn en komt met een concrete aanpak. De sociale werkvoorziening wordt kleiner en meer mensen met een beperking moeten op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk. Om dat laatste voor elkaar te krijgen hebben bedrijven twee jaar geleden 100.000 zogenaamde garantiebanen toegezegd. Overheden garandeerden toen 25.000 van zulke werkplekken. Goede voorbeeld Nu blijkt dat bedrijven maar ook overheden achterblijven. De SER concludeerde recent dat gemeenten nog veel te weinig doen om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Dat moet anders, vindt PvdA-raadslid Mohammed Benmhammed. ,,Laten we in Leeuwarden het goede voorbeeld geven en een stapje extra zetten." Daarom diende hij, vorige week, bij de behandeling van de gemeentebegroting een motie in. Daarin droeg hij het gemeentebestuur op om samen met het UWV in kaart te brengen welke functies precies geschikt zijn voor mensen met een beperking. De motie kreeg steun van een meerderheid in de gemeenteraad. De gemeente kijkt nu naar mogelijkheden op al haar afdelingen en houdt rekening met verschillende beperkingen. Na deze analyse volgt een plan, waarin staat hoeveel mensen binnen welke termijn aan het werk geholpen kunnen worden. ,,Een onderzoek alleen is te weinig. We moeten daadwerkelijk doorpakken", zo besluit Benmhammed.