Enquête 'Op weg in Bilgaard'

LEEUWARDEN - De verkeerscommissie van het wijkpanel is onder de naam 'Op weg in Bilgaard' bezig een inventarisatie te maken van de knelpunten in de wijk Bilgaard.

Sinds enige tijd staat er op internet een enquête (www.opweginbilgaard.nl) om de bewoners en bezoekers te vragen naar hun zienswijze en beleving van het verkeer en aanverwante zaken. Deze enquête blijft nog tot eind november actief. Uit de resultaten haalt de verkeerscommissie speerpunten om voor te leggen aan de gemeente met als doel om de wijk veiliger en prettiger te maken om in te verblijven. Uit een tussentijdse evaluatie van de enquête kwam De Brandemeer al als knelpunt naar voren, en dan vooral de kruispunten bij de bibliotheek en het winkelcentrum. Hier wil de verkeerscommissie in ieder geval mee aan de slag. De verkeerscommissie heeft zelf ook wensen en stokpaardjes, zoals duurzame mobiliteit, en soms botsen die met wat anderen willen in de wijk. Een van de voorbeelden daarvan is de wens om – zeker op rustige tijden – kleinere bussen door de wijk te laten rijden. De reguliere bussen zitten niet vaak vol. Aan de andere kant heeft Arriva juist de wens om lijn 16 met een grotere bus te gaan rijden. Wil je meedenken en meepraten? Vul de enquête in! Aan het einde kun je ook aangeven of je mee wilt doen in de verkeerscommissie.