Stichting Marktbeheer neemt beheer markten in Leeuwarden over

LEEUWARDEN - Wethouder Harry van der Molen tekende op de vrijdagmarkt de overeenkomst met Stichting Martkbeheer (foto) voor de organisatie van de markten in Leeuwarden. 

Dit werd vandaag gedaan onder toeziend oog van de marktkooplieden. Alle markten in de gemeente worden met ingang van 1 januari 2017 voor de komende 5 jaar beheerd door de Stichting Marktbeheer uit Drachten. Het betreft de vaste warenmarkten op het Wilhelminaplein en de Nieuwestad, Nijlân en Bilgaard. Daarnaast gaat het ook om de bijzondere markten zoals de Bloemenmarkt, het commerciële deel van de markt op Koningsdag, de antiekmarkten in de zomer op het Wilhelminaplein en de jaarmarkt in september. Het organiseren van markten behoort niet tot de kerntaken van de gemeente. Daarbij kan een commerciële partij als Stichting Marktbeheer sneller inspringen op veranderingen. In het huidige economische klimaat hebben markten het moeilijk en is het soms lastig om een volle bezetting te houden. Stichting Marktbeheer beschikt over de kennis en ervaring om de markten verder te ontwikkelen. Voor de marktkooplieden verandert er weinig. Zij houden hun vaste plekken en sluiten een overeenkomst af met de stichting. Deze overeenkomst vervangt de gemeentelijke vergunning. De overdracht van het beheer sluit aan op een proef rond de uitbesteding van het commercieel beheer. De gemeente is daarvoor in oktober 2012 een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Marktbeheer. Deze proef verliep succesvol. Bij evaluatie in de zomer van 2015 bleek dat de werkwijze heeft geleid tot een verbetering van het kwaliteitsniveau van met name de vrijdagmarkt. Op deze markt staan circa 75 kramen. De zaterdagmarkt is de afgelopen tijd uitgebreid van 8 naar 14 kramen.