Dertig lege stoelen in Friesland

LEEUWARDEN - Dertig personen kwamen in 2015 om door een ongeval in het Friese verkeer.

Het aantal verkeersdoden in Friesland laat na een jarenlange daling helaas een stijging zien. Zaterdag 19 november staan er op pleinen in Sneek, Drachten, Heerenveen en Leeuwarden dertig lege stoelen. De stoelen staan er om verkeersdeelnemers bewust te maken van het aantal verkeersdoden en van hun eigen gedrag in het verkeer. De stoelen in de vier steden vertegenwoordigen de dertig omgekomen verkeersslachtoffers in onze provincie in 2015. Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) roept iedereen op hier bij stil te staan. Ook wil het ROF mensen bewust maken van hun eigen gedrag in het verkeer. Op zondag 20 november vindt de jaarlijkse internationale herdenking van verkeersslachtoffers plaats in 121 landen. In Nederland is de herdenking in Elspeet. Locaties stoelen zaterdag 19 november
  • Schaapmarktplein in Sneek
  • Museumplein in Drachten
  • Wilhelminaplein in Leeuwarden
  • Gemeenteplein in Heerenveen
De stoelen staan er van 10.00 uur tot 17.00 uur Het ROF werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Fryslân. Provincie Fryslân werkt binnen het ROF samen met verschillende organisaties. Meer informatie: www.rof.frl.