Veel voldoening uit zorg voor medemens

LEEUWARDEN - De gepensioneerde Jaap ten Kate spant zich al sinds 2014 in voor de voedselbank in Leeuwarden. Daarvoor voer hij veertig jaar op zee.

Twee dagen in de week vervult hij de rol van Hoofd Logistiek en Hoofd Voedselveiligheid. ,,Ik ben contactpersoon tussen de vrijwilligers en het bestuur.’’ Jaap vindt het belangrijk om in actie te komen voor minder bedeelden. Hij deed dit reeds voordat hij met pensioen ging. ,,Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe het is om aan de andere kant te staan. Ik hielp vroeger een gezin met het ophalen van hun voedselpakketten. Zelf hadden ze geen auto. Elke week haalde ik die beste mensen op en bracht ze vervolgens thuis met een voedselpakket op de achterbank.” Voedselbank en kinderen Jaap is, door zijn ervaring op zee, gevraagd om vrijwilligerswerk te doen bij Zeilstichting Aeolus. Hij regelt zeilkampen voor kinderen waarvan de ouders bij de voedselbank komen. ,,Ik maak lijsten met namen van degenen die daarvoor in aanmerking komen. Aan de zeilkampen zitten geen extra kosten verbonden. Ze gaan een week mee met de ‘Eendracht’, een grote zeilboot die vaart door de Friese wateren. Na afloop hoor ik graag de enthousiaste verhalen van de ouders en de kinderen en bekijk ik trots de foto’s. Ik vind het altijd fijn om te zien dat mensen gelukkig worden en dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren.’’ Combineren van interesses Jaap haalt veel voldoening uit zijn werk, maar toch zou hij niet zomaar al het vrijwilligerswerk willen doen. ,,Ik moet wel affiniteit met het werk hebben. Ik zou niet aan iets beginnen waar ik geen verstand van heb of waar ik niet achter sta. Ik hoop dit werk nog lang te kunnen doen", sluit Jaap af. Ilse Hamburg en Daniëlle van der Heide