Onderhoudswerkzaamheden busbaan Oostergoweg

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de busbaan langs de Oostergoweg. 

De verharding verkeert op sommige plekken in slechte staat en wordt daarom vernieuwd. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de NS spoorlijn en het Zuiderplein. De werkzaamheden aan de busbaan worden uitgevoerd in de week van 28 november tot 2 december 2016. Gedurende de werkzaamheden wordt de busbaan in zijn geheel afgesloten. Dit betekent dat het op de reguliere rijbanen van de Oostergoweg iets drukker zal zijn omdat ook het busverkeer en de hulpdiensten van deze rijbanen gebruik gaan maken. Tijdens de werkzaamheden aan de busbaan blijft de kruising met de Romkeslaan zoveel mogelijk open. De uitzondering hierop is dinsdag 29 november. Dan worden namelijk asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op en rond de kruising van de busbaan met de Romkeslaan. Voor de bewoners en gebruikers van de lokale parkeerplaatsen betekent dit een afsluiting voor auto’s gedurende enkele uren. Ten behoeve van deze kortdurende afsluiting van de kruising met de Romkeslaan zullen tijdig aankondigingsborden worden geplaatst. De duur van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Omdat daarmee in de planning al rekening is gehouden, zullen de werkzaamheden op zijn laatst 2 december worden afgerond.