Kansrijke beroepen in Friesland

LEEUWARDEN - De economie trekt aan en er ontstaan nieuwe kansen op werk. Dit verschilt echter nogal van beroep tot beroep.

Er zijn nog steeds grote groepen mensen die moeilijk aan het werk komen, terwijl er ook werkgevers zijn die kampen met vacatures die ze maar moeilijk kunnen opvullen. Voor Friesland heeft UWV in beeld gebracht waar in de huidige arbeidsmarktsituatie moeilijk vervulbare vacatures zijn én dus kansen op werk liggen. Techniek biedt kansen voor werkzoekenden op middelbaar en lager niveau In vergelijking met andere regio’s is de industrie sterk vertegenwoordigd in Friesland. De meeste kansrijke beroepen bevinden zich dan ook richting techniek. Daar zoeken bedrijven veel vakkrachten die functioneren op middelbaar en lager niveau, bijvoorbeeld metselaars, tegelzetters en CNC-machinebedieners. Mismatch in de ICT Hoewel de ICT in Friesland geen grote sector is, zijn er de nodige moeilijk vervulbare vacatures maar dan juist op de hogere beroepsniveaus. Met name programmeurs van specifieke talen (bijvoorbeeld dot.net, java, C#) zijn moeilijk te vinden. Daarnaast is het als werkgever lastig om aan architecten technische infrastructuur te komen. De vereiste kennis in de ICT is vaak heel specifiek en moet up-to-date zijn. Wat dit betreft tekent zich in de ICT-sector in Friesland een duidelijke mismatch af: veel werkzoekenden zijn middelbaar opgeleid of hebben een verouderde opleiding of ervaring. Tot slot is er in toenemende mate ook behoefte aan mensen met inzicht in bedrijfsprocessen die kunnen opereren als schakel tussen opdrachtgever en ICT. In de zorg kansen vanaf mbo-4 niveau In de zorg is er op mbo-niveau 2 en 3 voldoende aanbod, werkzoekenden op dit niveau kunnen daardoor maar lastig een baan vinden. Advies voor de werkzoekenden is dan ook om bij- of om te scholen. Vanaf verpleegkundige mbo-niveau 4 wordt het namelijk lastig voor de werkgevers om de vacatures te vervullen. In de wijk- en ouderenzorg gaat het nog een stapje verder, daar is er juist vraag naar gekwalificeerd verpleegkundig personeel op hbo-niveau. Ook voor sommige specifieke medisch specialismen is er te weinig gespecialiseerd personeel beschikbaar. Betere kansen op werk of omscholing in krapteberoepen UWV wil met de publicatie 'Kansrijke beroepen: Friesland' (zie bijlage) een bijdrage leveren aan het regionale arbeidsmarktbeleid. Met name voor werkzoekenden met een enigszins vergelijkbare achtergrond zijn er goede mogelijkheden om direct, of na een relatief korte scholing, aan de slag te gaan in de beroepen uit de notitie. De technische beroepen op middelbaar niveau lenen zich waarschijnlijk het beste voor gerichte omscholingstrajecten. Naast de kansrijke beroepen waarin vacatures moeilijk te vervullen zijn, brengt UWV ook de kansen in beeld voor personen die willen overstappen naar een aanpalend beroep met betere kansen, de zogenaamde “overstapberoepen”. Deze overstapberoepen zijn al in kaart gebracht voor onder andere verkoopberoepen, secretaresses en sociaal-culturele beroepen.