Greidesessie Culturele Hoofdstad; meedoen kan nu!

LEEUWARDEN - Het culturele hoofdstadjaar 2018 komt dichterbij en er worden steeds meer ideeën ontwikkeld.

Culturele Hoofdstad ondersteunt initiatiefnemers en ideeënbedenkers bij het verder ontwikkelen van hun ideeën. Onder meer met de Greidesessies. Deze workshops zijn voor iedereen toegankelijk en opgeven kan vanaf nu. Culturele Hoofdstad vindt het belangrijk dat initiatiefnemers hun eigen plan ontwikkelen en ook uitvoeren. Daartoe worden een aantal middelen ontwikkeld. Zo is er al stipe.frl dat met name ondersteund op de meer organisatorische en financiële kant: hoe schrijf ik een goed projectplan, hoe maak ik een goede begroting en hoe doe ik een goede fondsaanvraag. Greidesessies Daarnaast zijn er de Greidesessies: workshops waarin initiatiefnemers, samen met andere initiatiefnemers, werken aan elkaars ideeën. Hierbij gaat het dus veel meer om de creatieve inhoud: hoe breng je je idee naar een concreet plan. Elke Greidesessie bestaat uit drie workshops op drie dagen. Elke dag maken de deelnemers stappen, tot hun idee zover ontwikkeld is dat het gepresenteerd kan worden aan een fonds of een gemeente. De begeleiding van de Greidesessie is in handen van Gave Dingen Doen. De gedachte achter het zijn van de Culturele Hoofdstad van Europa is niet alleen een mooi en succesvol cultureel jaar in 2018, maar met name wat beklijft in de jaren erna. Anders gezegd: welke veranderingen kunnen er dankzij het Culturele-Hoofdstadjaar in gang wordt gezet zodat wezenlijk wordt bij gedragen aan een duurzamere wereld, aan economische groei, aan minder armoede en aan een betere leefomgeving? Deze zogenaamde erfenis (legacy) is onze drijfveer, naast natuurlijk een prachtig jaar in 2018. En daar is de hulp van iedereen bij nodig. Alle initiatieven, of ze nu groot of klein zijn, nieuw of bestaand, zijn onderdeel van Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Voor al deze projecten organiseert Leeuwarden-Fryslân 2018 samen met Gave Dingen Doen de Greidesessies. Aanmelden voor de Greidesessie kan via via www.2018.nl/greidesessies.