Open huis Leerbedrijf Sterk

LEEUWARDEN - Leerbedrijf Sterk leidt mensen met een verstandelijke beperking in drie jaar op tot ‘ervaringsdeskundige’, volgens de methode Sterk; Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht.

Op dinsdag 29 november, vanaf 19.00 uur, houdt leerbedrijf Sterk Open Huis aan de Wilaarderburen 1 in Leeuwarden. Wethouder Andries Eckhart is hier ook bij aanwezig. Het leerbedrijf is een unieke samenwerking tussen ROC Friese Poort en de LFB (Landelijke Federatie Belangenbehartiging, door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking). ROC Friese Poort is dit LFB-steunpunt, in de vorm van het leerbedrijf Sterk, in september van dit schooljaar gestart. Traject tot ervaringsdeskundige De eerste vijf mensen met een verstandelijke beperking zijn als leerwerkstudent aan het leerwerktraject tot ‘ervaringsdeskundige’ gestart bij het leerbedrijf. Als ‘ervaringsdeskundige’ kunnen zij straks andere mensen met een verstandelijke beperking helpen en ondersteunen als ombudsman of vertrouwenspersoon in een instelling. Ook kunnen ze mensen met een verstandelijke beperking vertegenwoordigen bij andere organisaties of gemeenten om de belangen van deze groep te behartigen. Het traject duurt drie jaar, is op maat en gaat uit van de talenten en ervaringen van de leerwerkstudent. Samenwerking tussen leerwerkstudenten en studenten Drie studenten uit het tweede- en derde leerjaar van de opleiding Maatschappelijke zorg lopen stage bij het nieuwe leerbedrijf. Zij begeleiden de leerwerkstudenten bij uiteenlopende zaken, zoals het wegwijs maken in de school, het stellen van doelen en het organiseren van activiteiten. Samenwerken en samen leren is het uitgangspunt. Op deze manier leren de studenten al in een vroeg stadium van de studie één van de doelgroepen kennen waar ze in hun beroep later mogelijk  mee te maken krijgen. LFB De LFB behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en stimuleert mensen met een verstandelijke beperking om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Met gelijke kansen en gelijke mogelijkheden, net als iedereen. De LFB heeft verspreid over Nederland nog vijf andere steunpunten bij bedrijven en instellingen. Het leerbedrijf in Leeuwarden is  de eerste binnen een school. Het nieuwe leerbedrijf is een goed voorbeeld van hoe ROC Friese Poort de praktijk naar school wil halen. Daarnaast past het goed bij de waarden die ROC Friese Poort als school belangrijk vindt en wil uitdragen. ROC Friese Poort wil een school zijn waar iedereen welkom is en waar begeleiding hoog in het vaandel staat. Een school die midden in de samenleving staat.