Asieldier van de week | Puck

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om Puck. Wat de voorgeschiedenis is van Puck zal altijd een vraag blijven, hij is namelijk gevonden op een eiland bij Jirsum in de buurt en daar kon hij niet meer van af komen. Puck was toen hij hier nog maar net zat, erg argwanend tegenover ons en als we te dicht in de buurt kwamen, liet hij dat merken door te blazen. Heel langzaam verbeterde zijn gedrag en nu hij een tijdje in een kamer zit, geniet hij zichtbaar van aandacht en ook vindt hij aaien steeds fijner (spint erop los). Oppakken is niet aan hem besteed en dat zal in toekomst waarschijnlijk zo blijven. Voor Puck zoeken we een stabiel huishouden, niet veel prikkels en een met loopje naar buiten toe, in die situatie zal zijn vertrouwen steeds meer groeien en zal hij meer en meer huiskat worden. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.