Tryater brengt voorstelling over omgaan met onbehagen | Update

Leeuwarden -  Tryater speelt op donderdag 1 en vrijdag 2 december De wierheid fan Wylgeragea in De Harmonie in Leeuwarden. 

- UPDATE - Beide voorstellingen zijn inmiddels uitverkocht, maar op donderdag is vanaf 19.30 uur nog een gratis toegankelijke inleiding op het stuk. De wierheid fan Wylgeragea gaat over de reactie van een groep mensen in een kleine gemeenschap, op het moment dat er inbreuk gedaan wordt op het veilige gevoel dat die gemeenschap heeft. Een groep mensen kan zomaar een eigen wereld creëren: de meningen van de individuen vormen met elkaar een eigen sociale context. Los van waarheid, voortgekomen uit de behoefte tot zelfbehoud. Wie heeft er gelijk? En waar kan zoiets toe leiden? De voorstelling laat zien hoe moeilijk het is om de nuance te bewaren in tijden van toenemend onbehagen en onzekerheid. Met humor en compassie zien we hoe verschillend mensen reageren wanneer ze zich bedreigd voelen. De een vlucht, de ander wordt agressief, een derde trekt zich terug en anderen proberen rustig te blijven. Bij de voorstellingen in de theaters zijn oortjes met de Nederlandse vertaling van de tekst beschikbaar. Meer informatie: www.tryater.nl.