Humanitas Wel Thuis genomineerd voor Appeltje van Oranje

LEEUWARDEN - Dit jaar staan de Appeltjes in het teken van initiatieven die zich inzetten voor kinderen die opgroeien in kwetsbare of achterstandssituaties.

Zo'n initiatief is Wel Thuis. Deze activiteit koppelt de vrijwilligers aan gezinnen waar de jeugdbescherming en of jeugdhulpverlening bij betrokken is. In veel huishoudingen is het niet vanzelfsprekend dat alles maar gewoon goed loopt. Niet iedereen weet het pad naar het juiste loket te vinden. De vrijwilligers van Humanitas helpen daarom kwetsbare huishoudingen met extra ondersteuning. Wel Thuis koppelt vrijwilligers aan gezinnen waar de jeugdbescherming en/of jeugdhulpverlening bij betrokken is of dreigt te raken. De vrijwilligers nemen geen taken over van de hulpverlening maar bieden bijvoorbeeld steun, brengen rust in het gezin of ondersteunen met praktische zaken. Dit zorgt voor een mooie en unieke samenwerking tussen gezin, hulpverleners en vrijwilligers. Samen werken we aan het veilig opgroeien van kinderen in kwetsbare situaties. Je kunt tijdens de Stem10daagse van 2 tot en met  11 december op hen stemmen via stem.oranjefonds.nl. (linkje werkt dus pas vanaf vrijdag) Voor meer informatie over Humanitas Leeuwarden en omstreken: www.humanitas.nl/leeuwarden.