Dairy Valley hét Zuivelhart van Nederland

LEEUWARDEN - Dairy Valley werd op donderdag 1 december gelanceerd bij Cowhouse.

Dit gebeurde door de Provincie Fryslân, de F4 gemeenten, Van Hall Larenstein en diverse bedrijven uit de Agri- en Zuivelsector. Dairy Valley brengt verschillende initiatieven en partijen binnen de Agri- en Zuivelsector bij elkaar. Er is een plan van aanpak opgesteld om Dairy Valley te laten uitgroeien tot hét Zuivelhart van Nederland. Friesland heeft een sterk vestigingsklimaat voor de Agri- en Zuivelsector. Zowel de primaire sector (boeren) als toeleveranciers zoals fabrieken (o.a. FrieslandCampina en Ausnutria), onderwijs- en onderzoeksinstellingen (o.a. Van Hall Larenstein, Nordwin en Dairy Campus) en bijvoorbeeld stalbouwers zijn te vinden in de provincie, van gras tot glas. (inter)nationale bijdrage Innovatie kan een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken en tegelijk bijdragen aan duurzame economische groei en ontwikkeling. Zowel nationaal als internationaal. In Friesland en landelijk zijn veel initiatieven om innovatie en ontwikkeling rondom het thema agri en zuivel te stimuleren. Bijvoorbeeld op het gebied van mestverwerking, diergezondheid en sensortechnologie. Niet altijd weten partijen elkaar goed te vinden. Friesland wil er met Dairy Valley voor zorgen dat deze initiatieven elkaar en specifiek binnen de Agri- en Zuivelsector gaan versterken. Door een goede samenwerking kunnen bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen elkaar versterken en elkaar stimuleren bij actuele onderwerpen als fosfaat en het sluiten van kringlopen. Speerpunten Dairy Valley is niet alleen belangrijk voor de economische markt. Er liggen ook genoeg kansen op het gebied van milieu en het Friese landschap. Speerpunten binnen Dairy Valley zijn: Business Development, Research & Development en Innovatie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Internationalisering en Facilitering. Toekomst Dairy Valley staat binnen tien jaar voor de meest duurzame en renderende zuivelketen in de wereld. Er zijn al 80 bedrijven die zich aan Dairy Valley hebben verbonden. Vanaf 1 januari 2017 gaat Dairy Valley live. Dairy Valley is fysiek te vinden op de Dairy Campus.