Naam nieuwbouw Sint Anthoon onthuld: Jellama

LEEUWARDEN - Het Sint Anthony Gasthuis is al enkele jaren bezig met het renoveren van het bestaande Gasthuis aan de Groeneweg/Schoenmakersperk/Perkswaltje in Leeuwarden.

Op de hoek van de Groeneweg en het Schoenmakersperk is een nieuwe vleugel gebouwd, die enige tijd geleden is opgeleverd en in gebruik is genomen. In het gebouw, dat is ontworpen door J.O.N.G. Architecten in Lemmer, bevinden zich op de begane grond algemene ruimten, zoals de recreatiezaal, biljartkamer, salon, kappersruimte, fitnessruimte en een hobbykeuken voor gezamenlijk gebruik door bewoners. Ook de personeelsruimten zijn hier ondergebracht. Op de eerste en tweede etage bevinden zich appartementen, en ondergronds kan via de autolift op twee etages geparkeerd worden op in totaal 42 plaatsen (die ook door externen kunnen worden gehuurd). Op woensdagmiddag 30 november 2016 hebben bestuur, medewerkers en bewoners in een besloten feestelijke bijeenkomst de naam (foto) van de nieuwe vleugel onthuld: Jellama. Deze naam verwijst naar één van de vroegste middeleeuwse burgers die grond of huizen in de stad aan het Sint Anthony Gasthuis schonken, zoals ook de namen van de bestaande vleugels van het Gasthuis doen: Burmania, Minnema, Auckama en Wiarda. De naam Jellama verwijst naar de Leeuwarder burger/weldoener Vtkia Jellama die in 1430, slechts vijf jaar later dan de eerst bekende schenkingsakte uit de archieven, het Gasthuis een schenking deed van 'een halve stede' met een kerk erop, gelegen aan de huidige Grote Kerkstraat. De renovatie van het bestaande Gasthuis is tot ongeveer halverwege gevorderd. Het bestuur verwacht dat rond de jaarwisseling 2017/2018 het hele Gasthuis klaar zal zijn en de beroemde, prachtige tuin aangepast en weer op orde. Daarna zal een officiële opening van het gehele complex plaatsvinden.