Asieldier van de week | Konijntje Kiko

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om Kiko. Kiko is een middenslag konijn van onbekende leeftijd. Het is een erg leuk konijntje, zodra hij iemand ziet aankomen is hij direct enthousiast. Hij is gek op aandacht en laat zich goed optillen. Omdat hij zo makkelijk en vrolijk is, denken we dat hij ook leuk zou zijn voor bij kinderen en om lekker los in huis te lopen. Voor Kiko zoeken wij een goed plekje waar hij voldoende ruimte krijgt, afleiding in de vorm van bijvoorbeeld speelgoed en takjes om aan te knagen. Ook plaatsen wij Kiko alleen als hij het gezelschap krijgt van een ander konijn, een vrouwtje. Kiko moet dan nog wel eerst gecastreerd worden. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.