Cultuurfonds Fryslân kent € 85.475 toe aan cultuur- en natuurprojecten

LEEUWARDEN - Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft aan 37 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 85.475 toegekend.

Zo ontvangt Stichting Friesland Pop een bijdrage van € 7.500 voor de regeling kleine popfestivals & podia in Fryslân. Met de regeling wordt het voor amateurbandjes en dj's mogelijk om op te treden. Tresoar ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor het ontsluiten van archieven met gegevens van meer dan 3000 onderduikers. Door middel van een website, tv-serie, radio-uitzendingen, lezingen en een educatief programma willen ze ervoor zorgen dat de hulp aan onderduikers een niet op zichzelf staande geschiedenis blijft maar in relatie staat tot het hier en nu en tot de toekomst. Verder is een bijdrage van € 5.000 geleverd aan Plaatselijk Belang Oldeberkoop voor het herstellen en verbinden van de Parkbossen rond Oldeberkoop en ontvangt Stichting Museum Martena  een bijdrage van € 2.500 voor de tentoonstelling Jan Janszoon de Stomme - Terug in Franeker. Over het Prins Bernhard Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.