Under de Toer stelt bestuur aan

LEEUWARDEN - Stichting Under de Toer, verantwoordelijk voor het realiseren van 30+1 culturele manifestaties rond kerken in 2018, heeft haar bestuur aangesteld.

Naast Sjoerd IJbema als secretaris en Klaas Scheffer als penningmeester gaat het om Thom van der Goot als voorzitter. Bij de constituerende vergadering waren ook Jos Thie en Freek van Duijn aanwezig, die de directie vormen van de stichting. Thom van der Goot: ,,Blij verrast was ik toen ze me onlangs belden of ik voorzitter wilde worden. Al sinds eind '98 ben ik immers weg uit Fryslân, maar heb er - al zeg ik het zelf - aardig wat sporen nagelaten. Ik koester dierbare en levendige herinneringen aan evenementen en vooral mensen en doe dus van harte en enthousiast mee met Under de Toer. Een project waaraan uiteindelijk honderden mensen actief zullen deelnemen en waarvan duizenden zullen genieten. Leuke bijkomstigheid is het dat Jos Thie - net als ik voormalig artistiek leider van Tryater - de leiding heeft, terwijl zakelijk leider Freek van Duijn theaterdirecteur in Arnhem was, toen ik dat in Groningen was. We kwamen elkaar regelmatig tegen.” Van der Goot begon zijn loopbaan in de podiumkunsten in 1976 als provinciaal adviseur voor het amateurtoneel. Hij gaf daarnaast onder meer cursussen, deed veel regie (begeleiding) in dorpen en was voorzitter van drie edities van het Frysk Festival. In 1980 volgde hij Pyt van der Zee op als artistyk lieder van Tryater en in 1986 werd Van der Goot directeur van De Lawei in Drachten. Ook daar kreeg (en nam) hij de kans zelf theater te maken met onder meer grootschalige nieuwjaarspektakels. Eind 1998 vertrok Van der Goot naar Groningen met als opdracht om de stadsschouwburg en muziekcentrum De Oosterpoort tot één organisatie te smeden. Naast en na zijn banen heeft Van der Goot altijd in besturen, jury’s en commissies gezeten. Op dit moment is hij onder meer bestuursvoorzitter van de vooropleiding theater De Noorderlingen, zit hij in het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en adviseert hij de Drentse Culturele Gemeente 2017 / Tynaarlo. Over Under de Toer In 2018 worden naast een bijzondere voorstelling in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden in dertig Friese dorpen opmerkelijke verhalen verbeeld/verteld door combinaties van kerkbesturen, verenigingen en kunstenaars. Tot 15 januari 2017 kunnen plannen worden ingediend op underdetoer.nl. De uiteindelijk geselecteerde projecten worden vanuit Under de Toer begeleid door Tamara Schoppert en Jos Thie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt de projecten financieel.