Sudertrimdielsdyk opengesteld en afsluiting Wergeasterdyk een feit

GOUTUM - De nieuwe weg ‘de Sudertrimdielsdyk’ gaat op vrijdag 9 december open.

De Sudertrimdielsdyk sluit vanaf de afslag Goutum-Súd aan op de Wergeasterdyk en maakt de ontsluiting van het toekomstige buurtschap De Klamp in De Zuidlanden op de Overijsselselaan mogelijk. Knip Wergeasterdyk Met deze aansluiting treedt ook de zogenaamde knip (afsluiting) in de Wergeasterdyk in werking. De doorgaande verbinding van Goutum naar Wergea en vice versa is dan niet meer mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers blijft de route wel beschikbaar. Ook de busroute door het dorp Goutum vervalt hiermee. Op de Sudertrimdielsdyk, ter plaatse van de kruising met de Lykwei, is een bushalte gerealiseerd ter vervanging van de bushalte bij Yarden aan de Wergeasterdyk. De dienstregeling treedt op zondag 11 december 2016 in werking.
Het verkeersbesluit voor de Wergeasterdyk is op 8 februari 2016 genomen door het college van b. en w.