NHL Hogeschool start lectoraat Data Science en zet supercomputer in

LEEUWARDEN - We beschikken in onze samenleving inmiddels over gigantische hoeveelheden data. Hoe analyseer je die data en wat hebben we daaraan in onze economie en maatschappij?

Het nieuwe lectoraat Data Science van NHL Hogeschool met als lector, Ioannis Katramados, draagt bij aan antwoorden op deze vraag. Een nieuwe supercomputer, Deep Frisian, is nodig voor berekeningen binnen Data Science. Deze computer heeft meer rekenkracht dan 100 PCs. De nieuwe computer heeft namelijk 14.000 processoren en 512Gb intern geheugen. Belangrijke rol in de regio Onderzoek aan de NHL vervult een belangrijke rol in de regio. Het onderzoek dat verricht gaat worden binnen Data Science geeft antwoord op vragen uit de praktijk. Bijvoorbeeld vanuit de 40 bedrijven en kennispartners verenigd in de Region of Smart Factories. Het lectoraat Data Science, de nieuwe lector en de nieuwe supercomputer leveren een bijdrage aan de verdere ontwikkeling smart industries in Noord-Nederland. Data science is het omzetten van ruwe (sensor) data naar (zinnige) informatie en kennis waarmee bedrijven producten en diensten kunnen verbeteren. Daarnaast draagt het lectoraat natuurlijk bij aan onderwijs op het terrein van Data Science. Het Data Science onderzoek is nauw verbonden met het werk van het lectoraat Computer Vision. Gezamenlijk werkt men aan het automatiseren van visuele inspecties zoals bijvoorbeeld het inspecteren van akkers met slimme civiele drones en het inspecteren van windturbines. Onderzoek naar Data Science is een onderzoeksgebied dat gezamenlijk is benoemd met RuG/CampusFryslân. Hierdoor is de verbinding tussen praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijk onderzoek geborgd.