Fries songfestival Liet wint Bernlefprijs 2016

LEEUWARDEN - Het Fries songfestival Liet is de winnaar van de Bernlefprijs 2016.

Gedeputeerde Sietske Poepjes reikte de prijs vrijdag 9 december uit in popcentrum Neushoorn in Leeuwarden. De winnaar ontving bij de uitreiking op de Friese Popawards een cheque van € 1500. De Bernlefprijs van de provincie Fryslân wordt ieder jaar uitgereikt. De provincie wil met deze prijs de Friese taal in de popcultuur een stimulans geven. Andere genomineerden voor de Bernlefprijs waren Wiebe Kaspers, Nynke Laverman, Klanklânskippen en Marista Records. Liet Het Friese songfestival Liet wordt sinds 1991 jaarlijks georganiseerd. Voorwaarde voor deelname aan Liet is dat de tekst van het nummer waarmee de artiest deelneemt geschreven is in het Fries of een van de in Fryslân gesproken streektalen. De winnaar van de juryprijs van Liet mag in hetzelfde jaar deelnemen aan de finale van Liet International. Dit is het Europese songfestival voor regionale en minderheidstalen. Jury De jury van de Bernlefpriis bestond dit jaar uit Sjouke Nauta, Titus van ’t Veer, Sita Rawie, Edwin Zwaagman,  Paul Giessen, Peter Reen, Janpier Brands, Wietze Meetsma, Eva van Netten, Peter Dijkstra, Willem de Vries, Willo de Bildt, Dirk van der Klooster, Sjors Kiewiet, Marius de Boer, Ype van der Ploeg en Theo van der Veer.