Werk Slim, Reis Slim gaat truckspotten in en rond Leeuwarden

LEEUWARDEN - Werk Slim, Reis Sim brengt van 16 tot 23 december het vracht- en bestelverkeer in en rond Leeuwarden in beeld door truckspotting.

Het doel is om met de vervoersbedrijven die veel in de spits rijden van gedachten te wisselen over nieuwe logistieke mogelijkheden om spitsen te mijden en daarmee de bereikbaarheid van de stad en regio te verbeteren. De ambitie is om in 2017 dagelijks 130 spitsmijdingen door vracht- en bestelverkeer te realiseren. Rijkswaterstaat voert het onderzoek uit. Registreren Truckspotting gebeurt met filmcamera’s op een aantal belangrijke wegen in en om de stad. Aan de hand van de beelden worden vracht- en bestelauto’s geregistreerd. Dit gebeurt via de belettering c.q. reclame-uitingen op de voor- of zijkant van de auto’s. Bedrijven die regelmatig voor de camera’s verschijnen, worden gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Er worden geen kentekens geregistreerd. Beter bereikbaar Met het programma Werk Slim, Reis Slim bouwt Leeuwarden haar positie als hoofdstad van Friesland verder uit. Slimme maatregelen helpen de regio Leeuwarden beter bereikbaar te maken en te houden. De opgave is om eind 2017 dagelijks 1000 spitsmijdingen te realiseren door structureel ander reis- en werkgedrag van forensen, bezoekers en goederenverkeer te stimuleren. Samenwerking Werk Slim, Reis Slim is de Leeuwarder variant op landelijk programma Beter Benutten. Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, VNO/NCW en het Ministerie van Infrastructuur en milieu werken als gelijkwaardige partners samen aan Werk Slim, Reis Slim. Meer informatie over truckspotting staat op www.werkslimreisslim.nl.