Leeuwarder gemeenteraad kent Diversiteitsprijzen 2016 toe

LEEUWARDEN - Steeds meer Leeuwarder ondernemers willen diversiteit op de werkvloer. Zij staan open voor mensen van diverse pluimage en dus ook voor mensen die moeilijker aan het werk komen.

De Leeuwarder gemeenteraad vindt dat deze ondernemers een compliment verdienen. Rond de ‘Dag van de Mensenrechten’ (10 december, red.) was er daarom aandacht voor de Albert Heijn-supermarkt aan de Emmakade en kunststofgroothandel PyraSied Xtreme Acrylic op de Hemrik.

Albert Heijn Emmakade

,,Als winkel moet je openstaan voor diversiteit”, zegt Robert Visser, manager van de Albert Heijn aan de Emmakade. Visser, anderhalf jaar als manager werkzaam in Leeuwarden en al 22 jaar in dienst van de supermarktketen, vindt dat je iets terug moet doen voor de samenleving omdat die ook iets voor Albert Heijn doet. Aan de Emmakade doen ze dat zeker. Het is landelijk beleid van Albert Heijn om mensen met een sociale of lichamelijke beperking of met een achterstand op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. AH Emmakade doet meer dan dat en zit boven de landelijke norm. ,,Bij ons zijn vijf mensen vanuit de Wajong werkzaam”, zegt Jesse Mulder, begeleider van deze groep werknemers. Wajongers zijn volwassenen die vanwege een handicap of ziekte niet aan het werk kunnen en daarom een uitkering ontvangen. Jesse, vijf jaar werkzaam bij Albert Heijn, is student Sociale Pedagogische Hulpverlening. Als leider van het team ‘Verkoopklaar’ kan hij zijn studie goed inzetten bij de begeleiding van deze mensen. Naast Wajongers werken er ook een groot aantal stagiaires bij de locatie Emmakade. ,,We zijn als winkel heel erg in trek bij leerlingen van het praktijkonderwijs van De Monoliet en de Caleidoscoop, beide scholen voor speciaal onderwijs”, zegt Jesse. ,,Ze waarderen het werk enorm en krijgen die waardering ook terug van collega’s en klanten. Met klanten en collega’s is er een wisselwerking. Je geeft ze via dit werk een plek in de maatschappij. Ze zijn het meest klantvriendelijke personeel dat we hebben.” Robert vult aan: ,,Mensen maken het onderscheid niet tussen vaste medewerkers, stagiaires en Wajongers. Wij nemen hen serieus en zorgen door het werk dat ze bij ons kunnen doen ook voor een sociaal netwerk. Wajongers gaan niet meer naar school, maar door het werk bij Albert Heijn hebben ze collega’s en bouwen ze vriendschappen op. Dat merken we ook aan de reacties van klanten.” Bij AH Emmakade werkt twee dagen in de week een 45-jarige man vanuit de dagbesteding. Hij is niet in dienst van Albert Heijn, maar zit in de vulploeg, doet emballage en houdt het terrein rond de supermarkt schoon. ,,Het bericht dat we op onze Facebookpagina over hem plaatsten, is onze meest populaire post ooit. Klanten vinden het heel positief dat we dit doen”, zegt Jesse. ‘De gezelligste supermarkt van Leeuwarden’ noemt de vestiging aan de Emmakade zichzelf. ,,Wij zijn eigenlijk één grote familie”, aldus Robert. ,,We maken onderling geen onderscheid. Iedereen wordt als volwaardig medewerker gezien. Door collega’s en door klanten. Je staat er ook niet bij stil dat achter zo’n Wajonger ook een familie staat. Daar werd ik me van bewust toen ouders van een van hen mij vertelden hoe ze het waarderen dat wij hun zoon een baan geven en daarmee een plek in de samenleving. Daar doe je het voor en daar krijg ik energie van.” Jesse zegt dat “iedereen bij ons kan en mag zijn zoals je bent. De supermarkt is een afspiegeling van de samenleving.”

PyraSied

Martijn Schaafsma, 22 jaar, heeft na drie maanden proeftijd nu een halfjaarcontract bij PyraSied in Leeuwarden. Op de basisschool werd bij hem PDD-NOS geconstateerd, later kwam daar de diagnose ADD bij. ,,Ik heb op het Friesland College de opleiding facilitaire dienstverlening met succes gevolgd, maar kon geen baan vinden. Iemand van de gemeente Leeuwarden kwam op een gegeven moment met twee vacatures, een bij een verffabriek en een bij PyraSied. Het werk bij PyraSied vond ik afwisselender, dus heb ik daarvoor gekozen. Ik ben verantwoordelijk voor het inpakken van de bestellingen”, vertelt Martijn. De 23-jarige Remy Sinnema begeleidt Martijn op het werk. Remy, met diploma Logistiek van het Friesland College Heerenveen op zak, werkt nu twee jaar in het magazijn van de kunststofgroothandel. ,,Ik ben het aanspreekpunt voor Martijn”, zegt Remy. ,,Martijn en ik hebben een goede samenwerking. In het begin was het wat moeilijk, met name voor Martijn, omdat hij wat teveel hooi op zijn vork kreeg. Maar nu gaat het heel goed. We hebben dezelfde humor en hebben wat voor elkaar over. De een doet wat voor de ander.” Martijn vult aan:,,Je moet je weg wat vinden. Ik kan bij iedereen terecht, daar is ruimte voor. En als ik het even moeilijk heb, het even niet zie zitten, kan ik me afzonderen en tot rust komen. Een sjekkie roken.” Beide jongeren hebben het erg naar hun zin op het werk. ,,De sfeer is goed, het is een leuk bedrijf en we hebben leuke collega’s”, zegt Remy. Martijn vertelt: ,,Ik ga wel eens met frisse tegenzin naar het werk, maar als ik er eenmaal ben, heb ik het erg naar mijn zin. Iedereen is gewoon zichzelf.” ‘Blijf maar gewoon jezelf!’ is het motto dat Martijn formuleert. Remy is het er roerend mee eens. PyraSied wil niet beloond worden voor hun diversiteitsbeleid. ,,Dat hoort gewoon bij ons werk”, zegt het bedrijf. Het geld dat anders wordt besteed aan de Mensenrechten Insigne schenkt het bedrijf aan het UMCG, afdeling Kinderoncologie. Tekst: Harry Prins