Minder nieuwe WW-uitkeringen in Friesland

SURHUISTERVEEN - Friesland telde eind november 17.633 WW-uitkeringen.

UWV verstrekte minder nieuwe WW-uitkeringen dan in de voorgaande twee jaren in de maand november. Dit was vooral het geval in bouw en uitzendbranche. Kansen zijn er zeker voor werkzoekenden, die heeft UWV in beeld gebracht in de publicatie 'Kansrijke beroepen: Friesland'. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam deze maand in alle provincies af ten opzichte van november 2014 en november 2015. Het aanhoudend economisch herstel zorgt voor een trend waarin minder mensen een beroep hoeven te doen op een WW-uitkering. Ten opzichte van vorig jaar nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Friesland het meest af in de bouw en uitzendbranche. Daling lopende WW-uitkeringen Eind november 2016 telde Friesland 17.633 WW-uitkeringen. Dat is 5,3% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in november af met 199 uitkeringen (-1,1%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 2,0% (-356) minder WW-uitkeringen. In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind oktober uit op 409.545. Dat is 4,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 419.600. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,4% (-10.055). Een jaar eerder telde Nederland 427.403 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 4,2% (-17.858). Regionale verschillen In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in november én ten opzichte van een jaar eerder. De daling in Friesland was echter groter dan die in Groningen en Drenthe. Daar bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk.
  • UWV verstrekte eind november in de provincie Groningen 14.793 WW-uitkeringen; 2,5% minder dan vorige maand. In Groningen bleef het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van afgelopen jaar vrijwel gelijk.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in november met 2,8% gedaald naar 13.731. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 0,2%.
Kansrijke beroepen in beeld De economie trekt aan en de arbeidsmarkt herstelt. Bepaalde beroepen bieden echter betere perspectieven dan andere beroepen. In de publicatie Kansrijke beroepen: Friesland, Waar is de arbeidsmarkt krap? brengt UWV de zogenaamde kansberoepen voor Friesland in beeld. In deze beroepen hebben werkgevers moeilijk vervulbare vacatures. Dit betekent dat deze beroepen kansrijk kunnen zijn voor werkzoekenden. Met name in de bouw zijn er kansen, ook op de lagere niveaus. Als tegelzetter of metselaar zijn de perspectieven op werk bijvoorbeeld goed. Maar ook een hovenier zal vrij makkelijk werk kunnen vinden. In andere sectoren liggen de kansen met name in de hogere opleidingsniveaus.