Provincie pakt N357 Leeuwarden - Stiens in voorjaar aan

LEEUWARDEN - De N357 is tussen Leeuwarden en Stiens toe aan groot onderhoud.

Straks wordt de weg veiliger en comfortabeler om te gebruiken. Op het kruispunt van de N357 met de Menno van Coehoornwei staan stoplichten. Het rode licht wordt vaak genegeerd. Bovendien stroomt het verkeer door de stoplichten minder goed door. Groot onderhoud en ovonde De afgelopen jaren is de weg tussen Stiens en Holwerd al verbeterd. In het voorjaar van 2017 is het gedeelte tussen Leeuwarden en Stiens aan de beurt. Op de weg gaat groot onderhoud plaatsvinden om te zorgen voor een betere doorstroming en om het gebied ten noorden van Leeuwarden bereikbaar te houden. De inrichting van het kruispunt wordt verbeterd door de aanleg van een ovonde (foto). De stoplichten worden verwijderd. Wat is er al gedaan? De aanpassingen zijn reeds voorbereid. In september is langs de N357 een fietssnelweg aangelegd met duurzaam asfalt. Dit asfalt is gemaakt van wc-papier, een wereldprimeur! De provincie heeft contact met bedrijven en personen die overlast kunnen hebben van de werkzaamheden aan de N357. Meer informatie staat op www.fryslan.frl/n357-leeuwarden-stiens. Op deze site plaatst de provincie regelmatig updates.