Stileven | Is dit een wéreldwinkel?

Leeuwarden - Ik heb de opening van de eerste Wereldwinkel in Fryslân nog meegemaakt. Het was een tafel in het voorportaal van een kerk, op zaterdagmiddag. In een huis-aan-huiskrant had een aankondiging gestaan.

Er stopte een oude Amerikaanse slee voor de kerk en een familie met grote tassen stapte uit. Toen ze de tafel met enkel wat rietsuiker, koffie en een paar linkse boekjes zag, riep de dochter: ,,Is dit een wéreldwinkel?” met nadruk op 'wereld'. Overal kwamen wereldwinkels. In Fryslân verhoudingsgewijs veel meer dan elders in het land. Friezen beseffen: 'Wy moatte meielkoar troch de tiid.' Ankemarije Piebenga vroeg om winterjassen voor vluchtelingen op Lesbos. In no time werden er 2500 bij haar bezorgd. Sinds kort mag Fryslân zich Fair Trade provincie noemen. Dat hadden die mensen van die eerste Wereldwinkel niet durven dromen. Tekst: Ate de Jong