Asieldier van de week | Tetsje

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om Tetsje, een oudere dame die hier niet gediend is van de andere katten en zeker de kittens niet. Tetsje woont dus liever alleen en wil zeker niet samenwonen met een kitten, of ze bij honden kan en wil is onbekend. Naar ons toe is ze lief en houdt ze van aandacht en aaien. Ze is nu in de kattenkamer veel op zichzelf en rond etenstijd laat ze zich graag zien. Na onderzoek bij de kliniek is gebleken dat haar hartfunctie iets minder is geworden in de loop der jaren (ze wordt geschat op 14 jaar), hiervoor krijgt ze nu dagelijks een half pilletje (kosten: €4,60 per maand), dit moet vanaf nu zo blijven. We zoeken voor haar dus een rustig huishouden. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.