Ofskie Halbertsmafabriken Grou en het Mienskipsfonds

LEEUWARDEN - Het Mienskipsfonds is nu bijna 2 jaar actief met het steunen van initiatieven en dat werpt z’n vruchten af.

Verschillende initiatieven, projecten en ideeën zijn gerealiseerd met een bijdrage van het Mienskipsfonds. Zo ook Ofskie Halbertsmafabriken Grou. Durk Talsma was vanaf het begin betrokken bij het evenement. Wat was uw initiatief? ,,Wij wilden stilstaan bij 125 jaar Halbertsmafabrieken in Grou en het afscheid nemen van de (fabrieks)naam Halbertsma. De fabriek heeft een belangrijke rol gespeeld in Grou en omstreken. Bijna iedereen in Grou heeft wel een relatie met de ‘Houtsjefabryk’. Door middel van dit evenement wilden we oud-werknemers en betrokkenen de kans geven om gezamenlijk afscheid te nemen. Daarnaast werd er stilgestaan bij de rijke historie van de fabriek. Deze willen we vastleggen door alles te verzamelen wat er maar te vinden is over de fabriek. Hiermee willen we ook de jeugd in Grou meegeven hoe belangrijk de Halbertsma fabriek is geweest voor het dorp. Het evenement is verspreid over twee dagen in oktober gehouden en mag een groot succes worden genoemd." Waarom heeft u een beroep gedaan op het Mienskipsfonds? ,,Met name voor de financiering. Bij het opzetten van zo’n evenement ga je alle partijen af die mogelijk kunnen bijdragen om het evenement van de grond te tillen. De Halbertsma fabriek is een belangrijk onderdeel van de mienskip in Grou geweest. Verschillende partijen hebben het initiatief genomen om dit evenement plaats te laten vinden. Het is gedragen door de mienskip voor de mienskip. Ons inziens is dat het belangrijkste doel van het Mienskipfonds en dus leek een aanvraag op zijn plaats." Wat heeft u gedaan om de aanvraag in te dienen? ,,We hebben gewoon het formulier van de website ingevuld, met daarbij onder andere een stevige onderbouwing waarom we een bijdrage van het Mienskipsfonds nodig hadden. Je kunt alles wel zelf willen doen, soms is een extra steuntje in de rug meer dan welkom." Wat gebeurde er daarna? ,,Een deel van onze aanvraag is goedgekeurd, een ander deel werd afgekeurd door de ‘Tafel van 8’. Het bedrag is overgemaakt aan onze penningmeester en daarmee konden we aan de slag om een mooi evenement te realiseren." Wat heeft u zelf bijgedragen aan het initiatief? ,,Ik was commissielid van Ofskie Halbertsmafabriken Grou. Ik hield me bezig met het opzetten van het evenement. We hebben hiervoor een aantal partijen benaderd om ons te helpen: Ferieniging Foar Folksvermaken (organisatie), Museum Hert fan Fryslân (verzamelen en bewaren) en Stifting Grou (historisch perspectief). Met zijn allen zijn we er in geslaagd om waardig afscheid te nemen van de fabrieksnaam Halbertsma in Grou." Heeft u ook een initiatief of project waarvoor u steun wilt aanvragen bij het Mienskipsfonds? Of wilt u meer weten over het Mienskipsfonds? Voor aanvragen en informatie kunt u terecht op de website www.leeuwarden.nl/mienskipsfonds.