Brok voorgedragen als commissaris van de Koning in Fryslân

LEEUWARDEN - Provinciale Staten hebben de heer drs. A.A.M. Brok aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als nieuwe commissaris van de Koning in Fryslân.

Provinciale Staten hebben dit besloten tijdens hun vergadering op 21 december. De fractievoorzitters van alle twaalf partijen en gedeputeerde Sander de Rouwe als adviseur vanuit het college hebben als vertrouwenscommissie dit voorgesteld aan Provinciale Staten. De verwachting is dat de heer Brok begin maart geïnstalleerd wordt. Profielschets Provinciale Staten zien Arno Brok (foto) als een goede verbinder. In 2012 is hij hiervoor onderscheiden met de burgemeestersprijs voor verbindend vermogen. Vanuit zijn ervaring als bestuurder in Fryslân weet hij wat er speelt en leeft in Fryslân. Hij voelt zich bijzonder verbonden met de Friese taal en cultuur en is hiervoor in 2000 onderscheiden met de Veer van de Ried fan de Fryske Beweging. Procedure Door het vertrek van commissaris van de Koning J.A. Jorritsma is er per 13 september de vacature van de commissaris van de Koning in Fryslân ontstaan. In de Statenvergadering van 29 juni is de verordening voor de vertrouwenscommissie vastgesteld. Ook is de vertrouwenscommissie op die datum ingesteld. In de Statenvergadering van 28 september is de profielschets vastgesteld en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afgelopen periode heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met de kandidaten. Deze gesprekken en de eerder gemaakte profielschets vormden de basis voor het advies van de vertrouwenscommissie aan de Staten. Op basis van de aanbeveling van de Staten zal de minister van Binnenlandse Zaken een voordracht uitbrengen aan de Koning. De nieuwe commissaris zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van zes jaar. Loopbaan Arno Brok (1968 te Leerdam) is bekend met Fryslân. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. In de periode 1994-1998 was hij raadslid en fractievoorzitter van de VVD in de Friese hoofdstad. Daarna werd hij wethouder in Leeuwarden tot 2003 met in zijn portefeuille onder andere economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid en cultuur. In de periode 2003-2010 was hij burgemeester van Sneek met in zijn portefeuille onder andere openbare orde en veiligheid, economische zaken en regionale samenwerking. Vanaf 2010 is de heer Brok burgemeester van Dordrecht met in zijn portefeuille onder andere openbare orde en veiligheid, bestuurlijke betrekkingen en internationale samenwerking. Arno Brok heeft ook een aantal nevenfuncties. Hij is onder andere lid van de Fryske Akademy en voorzitter van het Bouwfonds Cultuurfonds. Eerste reactie van Gedeputeerde Staten op voordracht Arno Brok als commissaris van de Koning in Fryslân: ,,Gedeputeerde Staten feliciteren Arno Brok met de aanbeveling tot commissaris in onze mooie provincie. We kijken uit naar de samenwerking met Arno Brok. We zijn verheugd dat Provinciale Staten tot deze keuze is gekomen. Brok is een bestuurder met een uitstekende staat van dienst, die Fryslân goed kent. Hij heeft als burgemeester laten zien dat hij heel goed kan verbinden. Hiervoor is hij in 2012 landelijk geëerd. Met hem krijgt Fryslân een commissaris die de provincie op waardige wijze zal vertegenwoordigen en die uiteraard onze volle steun krijgt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten.”