Netwerkorganisatie TinZ wordt TinZ 2.0

LEEUWARDEN - Netwerkorganisatie dementie TinZ maakt een doorstart met de nieuwe organisatie TinZ 2.0.

Casemanagers dementie gaan door met hun werkzaamheden. Zo wordt alle expertise op het gebied van zorg thuis voor mensen met dementie behouden. De cliënten houden hun eigen casemanager. Zo blijft dezelfde vertrouwde persoon het vaste aanspreekpunt voor de cliënt, mantelzorgers en voor huisartsen. Ook blijven de casemanagers dementie deel uitmaken van lokale samenwerkingsverbanden. Netwerkorganisatie TinZ wordt per 1 januari 2017 opgeheven. Samenwerkingspartners als Thuiszorg Zuidwest Friesland, Thuiszorg Het Friese Land, Advies en Behandel Centrum Geriatrie van Patyna, Alliade, Hof en Hiem, Meriant, de poli's Geriatrie van het Antonius Ziekenhuis en de Tjongerschans en de GGZ werken vanaf dat moment samen om het netwerk dat TinZ heeft opgebouwd overeind te houden. De bestaande ketenafspraken worden daarbij (nog) verder ontwikkeld. Er wordt toegewerkt naar de verdere ontwikkeling van een kenniscentrum dementie. Vanaf 1 juli 2017 moet er duidelijkheid zijn over de verdere invulling. In Friesland zijn 1700 mensen met dementie en dit worden er naar verwachting alleen maar meer. Dementie is ingrijpend voor de persoon die het treft, maar ook voor de omgeving. De casemanagers spelen een centrale rol in de ketenzorg rondom dementie. Het zijn specialisten met jarenlange ervaring op het gebied van begeleiden van mensen met dementie en hun mantelzorgers. In de eerste opzet wordt de centrale rol van de huisarts verder versterkt. De huisarts bepaalt welke zorg nodig is in het zogenaamde multidisciplinaire overleg rondom elke individuele patiënt. Om 24 uur rond zorgzekerheid te hebben is een nieuwe zorgcentrale ontwikkeld.