100.000ste bezoeker aan de Milieustraat in Leeuwarden

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden heeft op de valreep van het jaar de 100.000ste bezoeker aan haar milieustraten kunnen begroeten.

De gemeente Leeuwarden beschikt over twee milieustraten; aan de Greunsweg in Leeuwarden en aan de Oedsmawei in Grou. De verdeling over de milieustraten ligt jaarlijks op zo’n 75.000 bezoekers aan de Greunsweg in Leeuwarden en een 25.000 bezoekers aan de milieustraat aan de Oedsmawei in Grou. Directeur Inzameling & Recycling van Omrin Meinard Kuipers vertelt: ,,We zijn blij met de populariteit van de milieustraten binnen de gemeente Leeuwarden. Het motiveert de inwoners om afval goed te scheiden. Het scheidingspercentage ligt in Leeuwarden relatief hoog met 61% ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 50%. De landelijke doelstelling voor 2020 is 75%, dus we zijn heel goed op weg. Maar het kan altijd beter! Samen met de gemeente en haar inwoners werkt Omrin eraan om bewust om te gaan met afval en afvalscheiding. De milieustraten spelen daar een belangrijke rol in.” (Grof) huishoudelijk afval Binnen de gemeente Leeuwarden kan alle grof huishoudelijk afval gratis worden gebracht naar de milieustraat. Daarnaast kan ook huishoudelijk afval zoals glas, grof snoeiafval, grond, kringloopgoederen, metaal, papier, tapijten, textiel en ‘afgedankte elektrische en elektronische apparatuur’ (AEEA) gescheiden worden ingeleverd. Voor het afleveren van asbest en asbestgelijkend materiaal (maximaal 35 m²) moet een meldingsformulier worden aangevraagd bij de gemeente. Asbest en asbestgelijkend materiaal dient men dubbel verpakt, in stevig plastic en in handzame pakketten aan te leveren. Bouw- en sloopafval kan drie keer per kalenderjaar kosteloos worden aangeboden. Bijvoorbeeld: dakleer, gipsplaten, hout en puin. Na de derde keer worden kosten in rekening gebracht. Informatie over de kosten is te vinden op de afvalkalender- en wijzer die onlangs weer is verspreid of op www.omrin.nl. Binnen de gemeente Leeuwarden kunnen inwoners ook gebruik maken van de afvalapp (Geschikt voor Android (vanaf versie 2.3.3), iOS en Windows.)