Evensong in Grote of Jacobijnerkerk

LEEUWARDEN - De Grote of Jacobijnerkerk van Leeuwarden biedt op zondag 8 januari plaats aan een Evensong. Deze keer staat de dienst in het teken van Epifanie.

Zoals gebruikelijk begint de dienst weer om 17.00 uur. Na het eerste jaar zijn de evensongs al bijna niet meer weg te denken uit Leeuwarden, steeds meer mensen weten de weg te vinden op de tweede zondag van de maand naar de Grote Kerk. De dienst wordt gezongen door de Schola Liturgica en staat onder leiding van Geke en Sjouke Bruining. Ook nu weer is Theo Jellema de organist. De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang.