Wereldkampioen FRYSK! Jelle Wiersma onttroont Foeke Tiemensma

LEEUWARDEN - De nieuwe denksport FRYSK!, een moderne variant op het Fries dammen waarbij met elk 5 schijven wordt gespeeld, beleefde zaterdag 30 december het 2de Open Nederlands kampioenschap.

De titelstrijd vond plaats in Tresoar, de centrale bibliotheek voor denksporten, te Leeuwarden. Regerend kampioen Foeke Tiemensma uit Franeker liet zich geregeld verrassen op het bord en was voor de sterk spelende winnaar Jelle Wiersma al na 4 ronden geen bedreiging meer. Uiteindelijk won Jelle Wiersma 7 van de 8 partijen en liet alleen een half puntje vallen tegen Marten Walinga. Opvallend was het sterke optreden van de Amsterdammer Hans Jansen en Litouwer Aleksej Domchev, beide spelers worden in maart weer verwacht op het Fryslân Open 2017. In de B-groep  speelde Klaas van der Goot uit Gaastmeer een sterk toernooi en eindigde op een verdienstelijke gedeeld vijfde plaats. De 13-jarige Herre-Klaas Ykema, die na een barragepartij de 11-jarige Rauke de Hoop van het bord speelde, bedien uit Gaastmeer, eindigde als hoogst gekwalificeerde jeugdspeler. Uitslagen: 1. (7,5 pt.) Jelle Wiersma Wommels 2-4. (5,5 pt.) Marten Walinga Waaksens, Tjerk Wijbenga Arum, Hein de Vries Leeuwarden 5-10. (5 pt.) Folkert Groenveld Jutrijp, Willem Schaap Deersum, Hans Jansen Amsterdam, Aleksej Domchev Litouwen, Klaas van der Goot Gaastmeer, Rindert Walinga Leeuwarden. 11. (4,5 pt.) Sjoerd Couperus Sneek 12-15. (4pt) Cor Kooistra Nijland, Foeke Tiemensma Franeker, Ype Boelens Menaam, Bauke Dijkstra Tijnje 16-20.(3,5 pt) Paul Borghaerts Easterein, Siebren Dyk Jorwert, Klaas Wiersma Nijbeets, Fedde Wiersma Easterein, Hielke Walinga Leiden. 21-25. (3pt.) Liuwe Westra Lollum, Rauke de Hoop Gaastmeer, Jan Nauta Leeuwarden, Herre-Klaas Ykema Gaastmeer, Piet Sikma Hartwert. 26-27. (2,5pt.)Wiebren Ykema Gaastmeer, Herbert Tulleken Amsterdam.