Studiefonds Amurang zoekt adoptiebedrijven

LEEUWARDEN - Het studiefonds Amurang bestaat dit jaar tien jaar. Dit platform opgericht door de Leeuwarder stichting Amurang steunt door middel van studiebeurzen jaarlijks twaalf studenten in Indonesië.

Een studie aan een universiteit in Noord-Sulawesi kost gemiddeld € 600 per jaar. De studiekosten worden door het studiefonds ‘voorgeschoten’, waarna de stichting op zoek gaat naar bedrijven die een student adopteren. De match is dat de gesponsorde studie gelinkt is aan de activiteiten van het bedrijf. Studiefonds Amurang zoekt nog een vroedvrouw(kliniek), een kerkgemeente, een medische instantie en een laboratorium. Het concept voor 'Adoptiestudent' is afkomstig van Denise Stinstra. Zij ontwikkelde dit in haar afstudeerjaar Marketing en Communicatie aan het Friesland College samen met haar studiegenote Simone Tabak. Denise werd daarmee in 2015 ook student van het jaar en ontving de FC-award. Ze kreeg het idee tijdens haar werk voor het Creproject van stichting Amurang in de Indonesische stad Tondano. Inmiddels zijn er al acht studenten voor één of meerdere jaren geadopteerd door Leeuwarder organisaties. Indonesisch restaurant Club Satay steunt Pingkan Bulandala die ook een restaurant wil beginnen, Bewegingscentrum Leeuwarden betaalt de sportopleiding van Alexander Owa, de Protestantse Gemeente  Huizum-Leeuwarden sponsort een Theologiestudente en een studente Verpleegkunde, studentenvereniging Io Vivat verbond zich aan een studente Hospitality. Het Friesland College adopteerde drie jongeren, die sportleider willen worden. Twee keer per jaar krijgen de organisaties een verslag van de studenten over hun studie-ervaringen. Stichting Amurang heeft voor haar studiefonds voldoende geld in reserve. Dit dankzij een gift tien jaar geleden door de Friesland Bank. Mocht de stichting bij wijze van spreken ophouden te bestaan, dan kan iedere student gegarandeerd zijn opleiding afmaken. Maar dankzij het adoptieplan kunnen met behulp van het bedrijfsleven nog meer kansarme jongeren doorstuderen. De stichting wil het aantal studenten met een studiebeurs verdubbelen. Dat kan alleen met de hulp van bedrijven en organisaties, maar ook zzp’ers, die op deze manier iets willen bijdragen aan de Global Goals van de Verenigde Naties (www.globalgoals.org/nl) Geïnteresseerden kunnen via info@amurang.nl contact opnemen met voorzitter Ritsko van Vliet. De Leeuwarder stichting Amurang is in 2004 opgericht door Watse Tigchelaar en Ritsko van Vliet en zet zich op Sulawesi in voor kansarme kinderen en jongeren. Amurang is de geboorteplaats van de moeder van Ritsko. Inmiddels zorgde de stichting, voor de bouw van twee kindertehuizen en een school in Amurang en Tondano voor een basis. Verder verzorgt het de onderwijsprojecten Hari Depan Saya (coachproject Mijn Toekomst) en het Creaproject (met studenten van het Friesland College en de Noordelijke Hogeschool).