Al ruim 10.000 deelnemers aan gezondheidsonderzoek GGD Fryslân

LEEUWARDEN - Ruim 10.000 Friezen hebben hem al ingevuld: de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016.

Dit grootschalige onderzoek, dat gericht is op de gezondheid en leefstijl van volwassenen vanaf 19 jaar en ouder, wordt uitgevoerd door GGD Fryslân. Om meer Friezen de mogelijkheid te geven om de vragenlijst in te vullen en daarmee invloed uit te oefenen op hun leefomgeving, laat GGD Fryslân het onderzoek nog even doorlopen in december. Het belang van deelname aan de Gezondheidsmonitor Ruim 31.000 Friezen vanaf 19 jaar hebben in september een uitnodiging voor de Gezondheidsmonitor ontvangen. Hoe meer Friezen aan de Gezondheidsmonitor deelnemen, hoe meer inzicht er in de gezondheid van Friese volwassenen is. Daarmee kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van haar inwoners. Daarnaast is het voor de deelnemers aan het onderzoek zelf ook een mooi moment om bewust na te denken over hun eigen gezondheid. Privacy Niet alle inwoners van Fryslân ontvangen een uitnodiging; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een uitnodiging ontvangt. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. De vragenlijst kan digitaal of schriftelijk worden ingevuld. Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig. De gegevens van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Alle GGD’en doen mee aan de Gezondheidsmonitor, die eens in de vier jaar plaats vindt. Sinds 2012 doen alle GGD’en in Nederland tegelijkertijd mee. Door de samenwerking van GGD’en, GGD GHOR Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal en landelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Meer informatie Meer informatie over de Gezondheidsmonitor vindt u op de website van GGD Fryslân: